Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole "Słoneczny Zakątek"

Odpłatność

UWAGA

Odpłatność za przedszkole i żłobek odbywa się po wystawieniu przez przedszkole rachunku zawierającego informację odnośnie kwoty w danym miesiącu, odpłatności można dokonać wyłącznie przelewem na konto.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT PRZELEWOWYCH

 

Przedszkole KOLBUSZOWA:

Czesne: wynosi 390 zł ( na drugie i kolejne dziecko w naszej placówce obowiązuje żniżka ustalona przez organ prowadzący w danym roku szkolnym, zniżka obowiązuje na pisemny wniosek rodzica )

Wyżywienie: Dzienna stawka żywieniowa: 15.00 zł (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje), alergia 17.00 zł

 

Przedszkole MAJDAN KRÓLEWSKI:

Czesne: wynosi 390 zł ( na drugie i kolejne dziecko w naszej placówce obowiązuje żniżka ustalona przez organ prowadzący w danym roku szkolnym, zniżka obowiąuzje na pisemny wniosek rodzica )

Wyżywienie: Dzienna stawka żywieniowa: 15.00 zł ( śniadanie, dwudaniowy objad, podwieczorek, napije), alergia 17.00 zł

 

Żłobek Kolbuszowa:

Czesne - opłata podstawowa ul. Handlowa: 1000 zł

Czesne - opłata podstwawowa ul. Jana Pawła : 1350 zł

Dofinasowanie do miejsca, rządowe dopłaty do żłobka: 400 zł ( dofinasowanie dla dzieci, którym nie przysługuje kapitał opiekuńczy

Dofinasowanie do miejsca program Maluch + : 836 zł ( dofinasowanie obejmuje żłobek przy ul. Jana Pawła)

Dofinansowanie miejsca, które pokrywa gmina Kolbuszowa: 300 zł ( na nie więcej niż 80 dzieci miesięcznie objętych opieką żłobkową zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa - dofinasowanie obejmuje pierwsze 80 dzieci z gminy Kolbuszowa przyjętych do żłobka przy ul. Handlowej)

Wyżywienie - dzienna stawka żywieniowa: 15.00 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje), alergia 17.00 zł

 

Żłobek Majdan Królewski:

Czesne: 1000 zł (na drugie i kolejne dziecko w naszej placówce obowiązuje żniżka ustalona przez organ prowadzący w danym roku szkolnym, zniżka obowiąuje na pisemny wniosek rodzica )

Wyżywienie: dzienna stawka żywieniowa 15.00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje), alergia 17.00 zł

 

Dodatkowe wsparcie - 400 +

Dofinasowanie to obejmuje obiżenie ww czesnego o 400 zł i trafia do dzieci, na które nie przysługuje kapitał opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka. Warunkiem jest złożenie wniosku do ZUS przez rodzica.

 

A dokładniej ....

RZĄDOWE DOPŁATY DO ŻŁOBKA

Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. 

 

„Żłobkowe” otrzymają:

• dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie;

• dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;

• dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

 

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczny koszt ponoszony przez rodzica za pobyt dziecka w tych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

 

Dofinansowanie do pobytu dziecka jest płacone przez ZUS bezpośrednio placówce zajmującej się dzieckiem a nie na konto rodzica.

 

Rodzice, aby otrzymać „żłobkowe” muszą dopełnić formalności:

Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (dotychczas ich podanie było fakultatywne).

 

Wnioski do ZUS można składać drogą elektroniczną przez platformę usług bankowych lub ZUS PUE.

 

UWAGA!!!! DOPŁATY ZA PIERWSZY MIESIĄC UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA ZOSTANĄ PAŃSTWU ZWRÓCONE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU DECYZJI I DOFINANSOWANIA Z ZUS PRZEZ PLACÓWKĘ. W KOLEJNYCH MIESIĄCACH DOPŁATA BĘDZIE ODLICZANA OD OPŁATY STAŁEJ.

 

Zapewniamy:

 • opiekę od 06:30 do 17.00 
 • materiały i pomoce naukowe potrzebne do realizacji programu, diagnozę logopedyczną
 • monitoring sal przedszkolnych i żłobka
 • tort i upominek urodzinowy  dla dziecka
 • szeroki wachlarz uroczystości przedszkolnych i żłobka
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych

Występujące w zależności od grupy zajęcia dodatkowe 

 • zajęcia z rytmiki lub tańca,
 • zajęcia z kodowania i programowania
 • basen
 • sensoplastyka
 • zumba
 • akrobatyka
 • logorytmika
 • zajęcia z j. angielskiego,
 • spektakle teatralne

Dodatkowe atrakcje: wycieczki do biblioteki, teatru, kina, muzeów itp. warsztaty kulinarne realizacja programu profilaktycznego na dany rok szkolny realizacja programu wychowawczego na dany rok szkolny.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny