Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole "Słoneczny Zakątek"

Projekty Unijne, Maluch+ - Żłobek

Dofinasowanie: 

ŻŁOBEK - UL. JANA PAWŁA II 20, KOLBUSZOWA

Dofinasowanie dla Rodziców do miejsca z program Maluch + w latach 2024/2025 : 836 zł ( dofinasowanie obejmuje żłobek przy ul. Jana Pawła w Kolbuszowej )


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZYCH PLACÓWKACH W KOLBUSZOWEJ I MAJDANIE KRÓLEWSKIM REALIZUJEMY DO KOŃCA SIEPRNIA 2021r.

BRAK PROJEKTÓW UNIJNYCH NA 2021-2022

 


 

 PROJKT UNIJNY - OD 01.09.2019 DO 31.08.2021

ZAKOŃCZENIE - 31.08.2021

 

Tytuł projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek”

Cel główny projektu: Umożliwienie 200 rodzicom i opiekunom prawnym, w tym 175 kobietom z terenu gminy Kolbuszowa, Majdan Królewski, Głogów Małopolski oraz Łańcut powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3, w okresie od IX.2019 do VIII.2021, poprzez utworzenie nowych 40 miejsc opieki żłobkowej w istniejącym Żłobku Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej, oraz 120 miejsc w nowotworzonych Żłobkach: w Majdanie Królewskim - 40 miejsc, Głogowie Młp. - 40 miejsc oraz w Łańcucie - 40 miejsc.

Grupa docelowa projektu: Rodzice / opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, zamieszkali na terenie gminy Kolbuszowa, Majdan Królewski, Głogów Małopolski oraz Łańcut.

Zadania: Zakup nieruchomości, Wykonanie prac adaptacyjnych, Wyposażenie żłobków, Bieżące funkcjonowanie żłobków, Zajęcia dodatkowe.

Planowane rezultaty projektu: umożliwienie 28 osobom bezrobotnym /biernym zawodowo, w tym 4 kobietom podjęcia pracy lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,  umożliwienie 112 osobom pracującym, w tym 106 kobietom, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,

Projekt realizowany jest od dnia: 01.05.2018 do 31.08.2021 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu – 5 773 424,80 PLN.

Wartość dofinansowania UE – 4 906 672,41 PLN.

 

                           

 

 

 PROJEKT UNIJNY ZAKOŃCZONY

„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej”

 

Projekt pt. " Utworzenie miejsc oieki nd dziećmi do lat 3 w żlobku "Słoneczny Zakatek" w Kolbuszowej realizowany jest w miejscowości Kolbuszowa.

Cel główny projektu: Umożliwienie 50 rodzicom/opiekunom prawnym, w tym 48 kobietom z terenu gminy Kolbuszowa, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3, w okresie od IX.2017 do VIII.2019 roku, poprzez utworzenie nowych 40 miejsc opieki w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej.

Grupa docelowa projektu: Rodzice / opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa.

Zadania: wyposażenie nowych miejsc opieki żłobkowej, utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej i funkcjonowanie żłobka, zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci.

Planowane rezultaty projektu: umożliwienie 22 osobom bezrobotnym /biernym zawodowo podjęcia pracy lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, umożliwienie 18 osobom pracującym, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprawa warunków w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym wśród 38 uczestników projektu.

Projekt realizowany jest: od dnia 01.04.2017 do 31.08.2019 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu - 1 795 483,20 PLN.

Wartość dofinansowania UE - 1 519 483,20 PLN.

 

            

Niepubliczny Żłobek „Słoneczny Zakątek”

w Kolbuszowej ogłasza nabór do projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej realizowanego w okresie od 01.04.2017 do 31.08.2019 roku.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 roku życia, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, tj. osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, macierzyńskich oraz osoby bezrobotne, zamieszkujących na terenie gminy Kolbuszowa. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie opieki żłobkowej nad dziećmi. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i muzykoterapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Kryterium udziału w projekcie tj. posiadanie statusu osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub powracającej na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim musi być spełnione na dzień 01.09.2017 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Przedszkola i Żłobka „Słoneczny Zakątek” www.slonecznyzakatek-kolbuszowa.ploraz w siedzibie Żłobka „Słoneczny Zakątek” ul. Handlowa 11a, 36-100 Kolbuszowa.

 

Żłobek dostosowany dla dzieci z niepelnosprawnościami, w tym

* posiadamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii, neurologopedii, tyflopedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz fizjoterapeutę

* budynek żłobka dostosowany dla dzieci niepelnosprawych

AKTUALNOŚCI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny