Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole "Słoneczny Zakątek"

Projekty Unijne - Przedszkole

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej realizuje projekt pt. „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej oraz organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Kolbuszowa”

W ramach projektu zostaną utworzone miejsca wychowania przedszkolnego oraz podejmowane będą działania w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkujących na terenie gminy Kolbuszowa, poprzez zajęcia dodatkowe.

Zadania: 

 • funkcjonowanie przedszkola – utworzenie 70 miejsc wychowania przedszkolnego w OWP „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej,
 • realizacja zajęć z podstawy programowej, zajęć dydaktycznych,
 • zapewnienie wyżywienia dla dzieci oraz wyprawek plastycznych.
 • w ramach projektu finansowane jest bieżące funkcjonowanie przedszkola przez okres 12 miesięcy.
 • organizacja zajęć z akrobatyki i karate – stymulujących rozwój fizyczny i sprawność ruchową dzieci,
 • organizacja zajęć z logorytmiki oraz treningu umiejętności społecznych,
 • zwiększających szanse edukacyjne oraz rozwój umiejętności dzieci objętych wsparciem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz psychofizycznych dzieci biorących udział w zajęciach oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
 • wsparciem w postaci zajęć dodatkowych mających na celu rozwój kompetencji i umiejętności zostanie objętych 188 dzieci.

Grupy docelowe:

 • dzieci wieku przedszkolnym przyjęte na nowotworzone miejsca wychowania przedszkolnego w OWP Słoneczny Zakątek w Kolbuszowej.
 • ośrodek Wychowania Przedszkolnego „Słoneczny Zakątek”.

Cel projektu:

 • rozwój jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kolbuszowa przez utworzenie, w okresie od 01.03.2024r do 31.03.2025 roku, 70 miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej oraz realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i wspierających rozwój ich umiejętności, zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa, uczęszczających do nowopowstałego OWP Wnioskodawcy „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej.

 

Wartość projektu – 1 819 435,20 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - 1 546 519,92 PLN

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

 

 


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZYCH PLACÓWKACH W KOLBUSZOWEJ I MAJDANIE KRÓLEWSKIM REALIZUJEMY DO KOŃCA SIEPRNIA 2021r.

BRAK PROJEKTÓW UNIJNYCH NA 2021-2022

 


OBECNIE REALIZUJEMY PROJEKT " NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - MAJDAN KRÓLEWSKI -

ZAKOŃCZENIE 31.08.2021

 

Tytuł projektu „Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim”

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego przez utworzenie od 01.09.2020 r. 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Majdan Królewski w Przedszkolu "Słoneczny Zakątek", a także wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia zwiększające jakość edukacji przedszkolnej w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

Grupa docelowa: 30 dzieci, w tym 14 K, przyjętych na nowoutworzone miejsca wychowania przedszkolnego w przedszkolu "Słoneczny Zakątek" w gminie Majdan Królewski, w wieku 2,5-6 lat, zamieszkujących na jej terenie. Ośrodek Wychowania Przedszkolnego Przedszkole „Słoneczny Zakątek”

Rezultaty: Liczba dzieci, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej i / lub poznawczej - 23 osób, w tym 11 K

Zadania: Wyposażenie przedszkola. Funkcjonowanie przedszkola. Zajęcia dodatkowe.

Projekt realizowany jest od dnia 01.05.2020 do 31.08.2021 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu – 449 187,50 PLN.

Wartość dofinansowania UE – 381 809,37 PLN.

 


 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

" NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - GŁOGÓW MAŁOPOSKI I ŁAŃCUT

 

STRONA INTERNETOWA NOWYCH PRZEDSZKOLI:  https://npslonecznyzakatek.pl/

 

Projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” realizowany jest na terenie gminy Głogów Małopolski i gminy wiejskiej Łańcut.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego przez utworzenie od 01.10.2018 roku 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy wiejskiej Łańcut oraz 40 miejsc wychowania przedszkolnego w Głogowie Małopolskim od 01.11.2018 roku w Przedszkolu "Słoneczny Zakątek", a także wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia zwiększające jakość edukacji przedszkolnej w okresie od 01.10.2018 do 31.10.2019 roku.

Grupa docelowa projektu: dzieci w wieku przedszkolnym 2,5-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Łańcut i obszar wiejski gminy Głogów Małopolski, łącznie 80 dzieci. Ośrodek Wychowania Przedszkolnego - Przedszkole "Słoneczny Zakątek" w gminie wiejskiej Łańcut i gminie Głogów Małopolski,

Zadania: adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola, utworzenie i funkcjonowanie miejsc wychowania przedszkolnego, organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Planowane rezultaty projektu: utworzenie i dofinansowanie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyrównanie szans edukacyjnych przez 61 dzieci, biorących udział w zajęciach dodatkowych, rozwój uzdolnień przez 72 dzieci, biorących udział w zajęciach dodatkowych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 roku do 31.10.2019 roku.

Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE 1 019 836,80 PLN


 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

PROJEKT UNIJNY

" ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNY PRZEDSZKOLU "SŁONECZNY ZAKĄTEK" W KOLBUSZOWEJ

 

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” realizowany jest w miejscowości Kolbuszowa.

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbuszowa poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej, wydłużenie godzin pracy przedszkola, a także wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z muzykoterpii.

Grupa docelowa projektu: dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 – 5 lat, zamieszkałe na terenie gminy Kolbuszowa, rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, Ośrodek Wychowania Przedszkolnego – Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej.

Zadania: dostosowanie obiektu na potrzeby prowadzenia Przedszkola, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie godzin pracy przedszkola, organizacja zajęć dodatkowych z logopedii, gimnastyki korekcyjnej i muzykoterapii.

Planowane rezultaty projektu: utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyrównanie szans edukacyjnych 90 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, zaadoptowanie obiektu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.

Wartość projektu: 599 519,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 509 591,67 zł

Projekt realizowany jest od dnia 01.04.2016 do 30.09.2017 roku.

AKTUALNOŚCI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny